Skip to content

Регуляторний акт місцевого самоврядування

Скачать регуляторний акт місцевого самоврядування rtf

акт оцінити самоврядування впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, місцевого та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги; - оцінити самоврядування впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта.

наказ № 37), для одержання органами місцевого самоврядування платежів до бюджету від сільського населення регуляторний квитанція ф. Таким чином, регуляторними актами є рішення Миколаївської місцевого ради, рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради, розпорядження Миколаївського міського регуляторний, які є. Таблиця надходжень проектів регуляторних актів. Місцева рада як регуляторний акт в межах наданих їй повноважень має право приймати регуляторні акти, спрямовані на регулювання господарських відносин на місцевому рівні.

Повідомлення про оприлюднення регуляторних актів. Планування регуляторної діяльності. Аналіз регуляторного впливу проектів розпоряджень. Звіти про регуляторну діяльність. Оприлюднення проектів регуляторних актів. ПРОЕКТ РІШЕННЯ ЛИМАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Про встановлення податку на майно, в частині плати за землю на території Лиманської сільської ради. ПРОЕКТ РІШЕННЯ КОТЛОВИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Про встановлення податку на майно, в частині плати за землю в с.

Котловина. ПРОЕКТ РІШЕННЯ ОРЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Про встановлення податку на майно, в частині плати за землю в с. Орлівка. П Р О Е К Т Р І Ш. Регуляторні акти. Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати на рік. Про встановлення місцевих податків і зборів на рік. Зеленьківська Сільська Рада. Тальнівського району черкаської області.  перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також. організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного.

прискорений перегляд регуляторних актів - комплекс заходів та дій, спрямованих на забезпечення якнайшвидшого приведення регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування, у відповідність із принципами державної регуляторної політики, визначеними у статті 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"; інші терміни вживаються у значенні, визначеному в Законі України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Стаття 2. Засади проведення прискореного перегляд. перегляд регуляторного акта - заходи, спрямовані на приведення регуляторним органом прийнятого ним регуляторного акта у відповідність з принципами державної регуляторної політики; показники результативності регуляторного акта - показники, на підставі яких при проведенні відстеження результативності регуляторного акта здійснюється оцінка стану впровадження цього регуляторного акта та досягнення ним цілей, задекларованих при його прийнятті.

В актах та проектах актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої.  {Частина одинадцята статті 59 в редакції Закону № VII від }.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та. Регуляторний акт – це: прийнятий міською радою, виконкомом міської ради, міським головою нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між міською радою, виконкомом міської ради, міським головою та суб’єктами господарювання  Регуляторний орган – орган місцевого самоврядування, місцевий орган виконавчої влади, а також посадова особа органу місцевого самоврядування, якщо відповідно до законодавства ця особа має повноваження одноособово приймати регуляторні акти.

- оцінити можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги; - оцінити ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта.

Регуляторний орган - орган місцевого самоврядування, крім інших, визначених статтею 1 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а також посадова особа органу місцевого самоврядування, якщо відповідно до законодавства ця особа має повноваження одноособово приймати регуляторні акти. Таким чином, регуляторними актами є рішення Миколаївської міської ради, рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради, розпорядження Миколаївського міського голови, які є.

EPUB, PDF, fb2, fb2