Skip to content

Акт вимога на заміну матеріалів

Скачать акт вимога на заміну матеріалів txt

Постановление правительства 347, М-9) Заміну на додатковий відпуск (заміну) матеріалів (ф. Основні вимоги до використання, форму даного документу вимога Міністерством статистики України вимога формі наказу «Про затвердження типових форм первинних облікових акт з обліку сировини та заміну номер сто дев’яносто три від двадцять першого червня тисяча дев’ятсот дев’яносто шостого року.

Работа по теме: практика Глава: Акт списання матеріалів № 1. Матеріалів на заміну (додатковий відпуск) матеріалів. В цілях здійснення обліку відпуску матеріалів більше ліміту або в цілях заміни матеріалів використовують матеріалів на заміну (додатковий відпуск) матеріалів (форма М). Наказ від № Про затвердження типових форм первинних облікових акт з обліку сировини та матеріалів.

Акт-вимога виписується на один вид матеріалів та його багаторазовий відпуск у межах ліміту у двох примірниках: один примірник для одержувача (цеху, дільниці та т.п.), другий - для складу.

Комірник відмічає в обох примірниках акту-вимоги дату та кількість відпущеного матеріалу, після чого визначає залишок.  Понадлімітний відпуск матеріалів та заміна одних видів матеріалу іншими допускається тільки з дозволу директора підприємства (організації), головного інженера або осіб, на те уповноважених, і після погодження з відповідними відділами підприємства.

Затверджено: Наказ Мінстату України від від р. № Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів. Дата прийняття. Статус. Діючий. Затверджуючий документ. Наказ від № Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів. Вид документа. Шаблони (будівництво). Шифр документа. М Розробник. Міністерство статистики України. Прибутковий ордер (ф. № М-4) Акт приймання матеріалів (ф.№ М-7) Лімітно-забірна картка (ф. № М-8, М-9) Акт-вимога на додатковий відпуск (заміну) матеріалів (ф.

№ М) Товарно-транспортна накладна (ф.№ ТН-1). Прізвище, ім'я та по-батькові підзвітної особи, яка придбала запаси. Назва структурного підрозділу, з якого надходять запаси (виготовлені на підприємстві, поворотні відходи, брак, матеріали від списання основних засобів або МШП).

Назва структурного підрозділу, у який відпускаються запаси для виготовлення продукції та ведення діяльності. Об'єкти калькулювання собівартості продукц. Работа по теме: практика Глава: Акт списання матеріалів № 1. ВУЗ: ЖГТУ. М «Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів»; М «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів»; М «Картка складського обліку матеріалів»  Організація аналітичного обліку наявності та руху матеріалів на складі.

Аналітичний облік матеріалів має складну структуру, що обумовлено такими причинами: · наявністю багатьох складів для зберігання матеріальних цінностей (основних, допоміжних матеріалів, палива, запасних частин, тари, відходів виробництва; за спеціалізацією складів - лісових матеріалів, чорних металів, кольорових металів, хімікатів, фарбників і лаків, сипучих матеріалів, матеріалів відкритого зберігання та ін.). Акт-вимога виписується на один вид матеріалів та його багаторазовий відпуск у межах ліміту у двох примірниках: один примірник для одержувача (цеху, дільниці та т.

п.), другий - для складу. Комірник відмічає в обох примірниках акта-вимоги дату та кількість відпущеного матеріалу, після чого визначає залишок.  Понадлімітний відпуск матеріалів та заміна одних видів матеріалу іншими допускається тільки з дозволу директора підприємства (організації), головного інженера або осіб, на те уповноважених, і після погодження з відповідними відділами підприємства.

Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (форма N М). Акт-вимога виписується на один вид матеріалів і його багаторазовий відпуск в межах ліміту в двох екземплярах: один екземпляр — для одержувача (цеху, ділянки і т.

д.), другий — для складу. Комірник зазначає в обох екземплярах акта-вимоги дату і кількість відпущеного матеріалу, після чого визначається залишок. В акті-вимозі одержувача (цеху, дільниці) розписується завідувач складом (комірник), в акті-вимозі складу — представник одержувача (цеху, дільниці).  Понадлімітний відпуск матеріалів або заміна одних видів матеріалів іншими допускається тільки з дозволу керівника підприємства, головного інженера або осіб, на те уповноважених.

Накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (типова форма № М). Акт-требование на замену (дополнительный отпуск) материалов. Типовая форма N М ЛІГА:ЗАКОН Карта формы от № М Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів.

Типова форма N М Форма для перегляду. Форма для друку. Нормативні документи. Щодо застосування акта-вимоги Мінстат, наказ від р. N _ Опрос. Новости.

rtf, doc, EPUB, txt