Skip to content

Акт про відмову давати пояснення

Скачать акт про відмову давати пояснення rtf

Приклад про акта про відмову працівника від проставлення підпису про ознайомлення з наказом наведено у Додатку пояснення. Акти цього виду реєструють відповідно до правил реєстрації внутрішніх документів. Але якщо працівник повідомив осіб, що підписують акт, про причину відмо. Примірник цього акта відправлено поштою рекомендованим листом з про про вручення*: _посада, прізвище та ініціали особи, яка відправила примірник цього акта). Акт фіксації відмови від надання давати пояснень, зразок.

Якщо порушник відмову дисципліни відмовляється надати письмове давати, складається акт акт у довільній формі, в якому зазвичай указуються обставини порушення, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка вчинила акт, де, відмову та за яких обставин його вчинено, які наслідки пояснення мало.

Акт підписує посадова особа, яка склала цей акт, та не менше ніж два інших працівники (інші особи), які є свідками порушення і відмови порушника дати вказане пояснення. Таким чином фіксується як факт вчинення конкретним працівником дисциплінарного проступку, так і факт відмови надання ним письмового пояснення.

Якщо ж факт дисциплінарного проступку підтверджено іншими доказами, зокрема поясненнями інших свідків, а також відповідними документами, а потребується лише зафіксувати факт відмови порушника надати письмове пояснення з приводу вчинення ним цього проступку, складається відповідний акт пр.

Якщо ж працівник відмовляється від пояснень, потрібно задокументувати і вимогу роботодавця щодо їх надання, і відмову працівника. На практиці в такому випадку слід оформити акт про відмову від надання пояснень (див. Зразок). Зразок. Приватне акціонерне товариство «Перлина». Акт. р. м. Одеса. Про відмову. від надання письмових пояснень. Нами, начальником відділу кадрів Швидченко Оленою Вікторівною, менеджером з персоналу Корецькою Світланою Сергіївною, головним бухгалтером Морозовою Віталіною Федорівною і табельником Сердюком Андрієм Антоновичем складений акт про таке.

У разі відмови працівника дати пояснення щодо своєї відсутності на роботі, складається відповідний акт; 5) додержати строки застосування звільнення за прогул. Пам’ятайте: таке стягнення може бути застосоване не пізніше одного місяця із дня виявлення прогулу, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням у відпустці, і не пізніше шести місяців із дня його вчинення  Наказ (розпорядження) і пояснювальна записка працівника або відповідний акт про відмову давати пояснення поміщаються в особову справу працівника.

Строк, протягом якого працівнику має бути оголошено зміст наказу про звільнення, КЗпП не встановлює. Пояснення керівника суб'єкта господарювання чи уповноваженої ним особи або фізичної особи - підприємця чи її представника (у разі відмови надання пояснень зазначити про це) _ _. _ (підпис особи, яка давала пояснення). _ (прізвище та ініціали).  Примірник цього акта відправлено поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення*: _посада, прізвище та ініціали особи, яка відправила примірник цього акта).

_ (дата). _ (підпис). Этот документ отмечает определенный круг прав и обязанностей, которые получает работник с момента его официального трудоустройства. Круг обязанностей работника устанавливается как в самом трудовом договоре, так и по изданию руководителя (в пределах его компетенции) соответствующих приказов, актов и распоряжений. Согласно этим положениям, в случае нарушения работником трудовой дисциплины, руководитель может потребовать от него объяснений и даже применить определенные дисциплинарные взыскания.

Зразок акту. Акт – це інформаційно-довідковий документ, який складається про відмову від підпису, що свідчить про ознайомлення з наказомпро відмову від дачі пояснень за фактом порушення дисципліни. ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА: УСЯ «СІЛЬ» У ЗАФІКСОВАНИХ ПРАВИЛАХ. Трудові відносини породжують масу зобов’язань з боку не тільки роботодавця, але й працівника. Що саме диктує працівнику головний трудовий постулат — КЗпП? Працівник зобов’язаний виконувати роботу, визначену трудовим договором, із підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку (ст.

21 КЗпП), а також, як зазначено у ст. цього Кодексу, він повинен: працювати чесно і сумлінно; — своєчасно і точно виконувати розпорядження роботодавця; — додержуватися трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці; — д. Типовые документы, Документ: Акт про відмову підписати наказ. Акт про відмову підписати наказ. раздел Акти / Акты. Оцените документ  АКТ. про відмову директора підписати наказ про наступне вивільнення з роботи.  Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее.

Нам нужна ваша помощь! Добавить типовой (шаблонный) документ.

rtf, PDF, txt, txt